Vitalogisch partner Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)
Per 1 juni is Vitalogisch, partner geworden van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en daarnaast tevens van TNO. Het NPDI is een platform voor adviseurs, kenniscentra en organisaties. Als partner van het NPDI biedt Vitalogisch.nl u maatwerk oplossing voor problemen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

NPDI en VitalogischLogo-TNO-innovation-for-life

 

 

 

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het gaat over langer, gezond doorwerken met plezier. Over mentale en fysieke fitheid, over de balans tussen werk en privé, maar ook over loopbanen in- en extern.

Wat heeft Vitalogisch.nl als partner van het NPDI u te bieden?
Binnen Vitalogisch.nl brengen we wetenschap en praktijk bij elkaar. We maken volop gebruik van bestaande en nieuwe effectieve methoden op het gebied van meting, advies, training en coaching. We inspireren elkaar en bewaken samen met het NPDI en TNO de kwaliteit van onze dienstverlening en interventies. Uw organisatie kan gebruik maken van de producten en diensten en het portaal van het NPDI. Voor ondersteuning kiest u een van de adviseurs, trainers of coaches van Vitalogisch.nl.

Meer informatie
Aanvullende informatie over onze producten en onze diensten leest u op deze website. Onze gratis oriëntatiescan en -gesprek helpt u focus aan te brengen en inzichtelijk te maken welke onderwerpen voor uw organisatie van belang zijn.

Direct meer weten?
Neem contact op met één van onze Vitalogen.

De expertises van Vitalogisch en het NPDI
De partners van Vitalogisch hebben verschillende expertises. Gezamenlijk dekken zij de hele keten van strategie, analyse en implementatie. Ze kunnen u helpen problemen op te lossen en ondersteunen u op alle gebieden die met duurzame inzetbaarheid te maken hebben.
Bij werknemers kan het gaan om het bevorderen van gezondheid en energie, vakkennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privébalans.
Bij werkgevers kan het gaan om het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden, gezondheid, leeftijd en loopbaanpaden, leiderschap en organisatiecultuur en arbeidsvoorwaarden.

Vitalogisch helpt u met duurzame inzetbaarheid
Elke organisatie is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom, bij medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Vitalogisch als partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) helpt u hierbij.
Samen met de partners van het NPDI bieden we u de informatie en hulpmiddelen die u nodig hebt om de duurzame inzetbaarheid van uzelf of uw medewerkers te verbeteren. Innovatie, samenwerken en kwaliteit zijn daarbij onze sleutelbegrippen.

Direct meer weten?
Neem contact op met één van onze Vitalogen.