De Overgang van Vrouwen op de Werkvloer

Waarom Bedrijven Hier Aandacht Aan Zouden Moeten Besteden

De overgang, een fase die voor veel vrouwen een onbesproken onderwerp blijft op de werkvloer. Vaak wordt het ervaren als een persoonlijke kwestie die geen invloed heeft op de professionele prestaties. Echter, onderzoek toont aan dat de overgang wel degelijk een impact heeft op het werkende leven van vrouwen, en dat bedrijven er goed aan zouden doen hier aandacht aan te besteden.

De Cijfers Liegen Niet

Laten we beginnen met de cijfers. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van alle vrouwen tussen de 45 en 55 jaar symptomen ervaart die gerelateerd zijn aan de overgang. Deze symptomen variëren van opvliegers en stemmingswisselingen tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Dit heeft directe gevolgen voor de productiviteit en het welzijn van vrouwelijke werknemers.
Door gebrek aan kennis worden de symptomen vaak niet gerelateerd aan de overgang, maar ten onrechte in verband gebracht met andere oorzaken zoals bijvoorbeeld een burn-out met soms langdurige uitval tot gevolg.

Een onderzoek van de British Occupational Health Research Foundation toonde aan dat meer dan een derde van de vrouwen aangeeft dat de symptomen van de overgang hun werk beïnvloeden. Dit resulteert in verminderde prestaties, meer fouten, en een hoger ziekteverzuim. Opvallend is dat slechts een klein percentage van de vrouwen hun werkgever had ingelicht over hun symptomen, wat kan wijzen op een gebrek aan bewustzijn en steun op de werkplek.

Aandacht voor Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid

Het is essentieel voor bedrijven om aandacht te besteden aan de overgang van vrouwen, niet alleen vanwege de directe impact op de productiviteit, maar ook vanuit het oogpunt van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit op de werkvloer gaat, zoals ook de Vitaliteitsschijf van Vijf laat zien, verder dan alleen fysieke gezondheid. Het omvat ook mentaal, emotioneel en sociaal welzijn.

Door aandacht te besteden aan de overgang van vrouwen tonen bedrijven dat ze om het welzijn van hun werknemers geven en bereid zijn om maatregelen te treffen om hun werknemers te ondersteunen in alle fasen van hun leven.
Door aandacht te besteden aan de overgang van vrouwen op de werkplek, kunnen bedrijven een positieve impact hebben op verschillende aspecten van hun bedrijfsvoering:

1. Medewerkerstevredenheid en -retentie: Door een ondersteunende werkomgeving te creëren waarin vrouwen zich gesteund voelen tijdens de overgang, kunnen bedrijven de tevredenheid en retentie van vrouwelijke werknemers vergroten. Wanneer werknemers het gevoel hebben dat hun werkgever hen ondersteunt tijdens moeilijke levensfasen, zijn ze eerder geneigd loyaal te blijven aan het bedrijf.

2. Verhoogde productiviteit: Het aanbieden van flexibele werkschema’s, toegang tot gezondheidszorg en ondersteuningsprogramma’s kan vrouwen helpen om beter om te gaan met symptomen van de menopauze, waardoor hun algehele welzijn en productiviteit op het werk worden verbeterd.

3. Verbeterd imago van het bedrijf: Bedrijven die aandacht besteden aan de behoeften van hun vrouwelijke werknemers tijdens de overgang, tonen hun betrokkenheid bij gendergelijkheid, diversiteit en inclusie. Dit kan leiden tot een positiever imago van het bedrijf, zowel intern als extern.

Naast het verbeteren van de werkomgeving voor vrouwelijke werknemers, is het belangrijk op te merken dat aandacht voor de overgang van vrouwen deel uitmaakt van een breder vitaliteitsbeleid en strategie voor duurzame inzetbaarheid. Door te investeren in het welzijn van alle werknemers, ongeacht geslacht of leeftijd, kunnen bedrijven een cultuur van gezondheid en welzijn bevorderen die de productiviteit, betrokkenheid en het succes op lange termijn bevordert.

Concrete Maatregelen

Wat kunnen bedrijven concreet doen om de overgang van vrouwen op de werkvloer te ondersteunen? Hier zijn een paar suggesties:

1. Voorlichting en Training: Organiseer workshops of trainingen om bewustwording te creëren over de overgang en hoe deze het werk kan beïnvloeden. Zorg ervoor dat managers en collega’s begrip hebben voor de uitdagingen waarmee vrouwen tijdens deze fase te maken hebben.

2. Flexibele Werktijden: Bied flexibele werktijden aan zodat vrouwen beter kunnen omgaan met symptomen zoals vermoeidheid en opvliegers.

3. Vitaliteitsprogramma’s: Implementeer vitaliteitsprogramma’s die gericht zijn op het verminderen van stress en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit kan helpen bij het verminderen van symptomen en het verbeteren van het algemene welzijn van vrouwen in de overgang.

4. Aanpassingen op de Werkplek: Maak aanpassingen op de werkplek, zoals het bieden van een comfortabele werkruimte, toegang tot koele ruimtes bij opvliegers, en voldoende pauzes om vermoeidheid tegen te gaan.

Conclusie

De overgang van vrouwen op de werkvloer verdient meer aandacht dan het tot nu toe heeft gekregen. Door de impact van de overgang te erkennen en proactief maatregelen te nemen om vrouwen te ondersteunen, kunnen bedrijven niet alleen de productiviteit en het welzijn van hun werknemers verbeteren, maar ook laten zien dat ze een inclusieve en ondersteunende werkomgeving creëren waarin alle werknemers gedijen.

Het is duidelijk dat de overgang van vrouwen op de werkplek een belangrijk onderwerp is dat meer aandacht verdient van bedrijven en werkgevers. Door actief maatregelen te nemen om vrouwen te ondersteunen tijdens deze fase van hun leven, kunnen bedrijven niet alleen het welzijn en de betrokkenheid van hun vrouwelijke werknemers verbeteren, maar ook hun eigen bedrijfsprestaties en succes op lange termijn bevorderen. Het is tijd om de menopauze uit de schaduw te halen en een werkomgeving te creëren die vrouwen ondersteunt in alle stadia van hun loopbaan.

Onze collega Hanneke van Engelen schreef dit blog voor ons. Geprikkeld en wil je meer weten over hoe jij het welzijn van je vrouwelijke collega’s in de overgang kunt bevorderen? Neem dan contact op met Hanneke via hanneke@vitalogisch.nl of bel naar 040 2824711.

Hanneke van Engelen - Vitalogisch

Hanneke van Engelen
hanneke@vitalogisch.nl
06 – 41 63 71 72