ESF subsidie 2015 Duurzame Inzetbaarheid. Er komt 22 miljoen euro beschikbaar om nog meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Het Europees Sociaal Fonds kan worden ingezet op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bijvoorbeeld om werknemers tijdig te laten omscholen, schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

Direct meer informatie over de ESF subsidie neem dan contact op met onze subsidiespecialist, Arno de Vaan.

Let op: opnieuw 12,5 miljoen euro beschikbaar
De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar. Dit is geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Om te voorkomen dat werknemers afhaken door de vele veranderingen op de arbeidsmarkt is het zaak dat ze tijdig nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, vindt hij. Onderzoek wijst uit dat mensen, die nieuwe kennis en vaardigheden missen, vaker verzuimen of burn-out klachten hebben.

ESF-subsidie-duurzame-inzetbaarheid-2015Vorig jaar meldden zich 2000 bedrijven voor de 22 miljoen die toen beschikbaar was. Bedrijven kunnen hooguit 10.000 euro aanvragen en moeten dan zelf ook de helft bijdragen.

Extra informatie over de wijziging van het onderdeel ‘duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’ is ook te vinden in een brief die SZW-minister Asscher (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de voortgang van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Zie hiervoor: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/07/15/20-miljoen-voor-duurzame-inzetbaarheid.html

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)
Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Flexibele werkcultuur

Aanvraagcriteria
Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
  • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.
  • Een uitgebreider overzicht van aanvraagcriteria vindt u hier

Hoogte subsidie
Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten.
Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Aanvraagperiode
Op 19 oktober 2015  gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 13 november 2015  is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

Een vitale kennismaking?
Maak van vitaliteit een prioriteit! Wilt u ook meer vitaliteit voor uw bedrijf of uw medewerkers? Wij gaan graag met u in gesprek over uw vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en helpen u graag met uw ESF-subsidieaanvraag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.